NIEUWSNOMINATIES VSB POÃZIEPRIJS 2017 BEKEND

 “De Nederlandstalige poëzie heeft in 2016 meer gedaanten dan ooit. Ze is vertrouwd en tegelijk ook bevreemdend.” - juryrapport VSB Poëzieprijs 2017


De  vijf genomineerde dichtbundels die kans maken op de VSB Poëzieprijs - dé belangrijkste prijs voor een Nederlandstalige poëziebundel - zijn afgelopen nacht bekendgemaakt in het VPRO radioprogramma ‘Nooit meer slapen’.

Het gaat om de bundels ‘Kwaadgesternte’ van Hannah van Binsbergen, ‘Koelkastlicht’ van Rodaan Al Galidi, 'Lichtmeters' van Ruth Lasters, ‘Dichter, bokser, koningsdochter’ van Delphine Lecompte en ‘Van groot belang’ van Nachoem M. Wijnberg.

De bekendmaking van de winnende bundel en de prijsuitreiking vallen samen op 26 januari 2017 in het Grand Theatre Groningen, tijdens de openingsavond van de Poëzieweek 2017. In de periode daarvoor presenteren de dichters hun genomineerde bundel op verschillende Nederlandse en Vlaamse podia tijdens de ‘VSB Poëzieprijs op tournee’.

Juryrapport - over de inzendingen

Je zou verwachten dat in een tijd van pessimisme en illusieloosheid, met een zware economische crisis die blijft na rimpelen, de publicatie van dichtbundels niet de grootste prioriteit heeft. De 134 inzendingen voor de VSP Poëzieprijs 2017 spreken die vermoedens echter tegen.

Poëzie lijkt opnieuw haar vroegere urgentie op te zoeken, en naast de gevestigde uitgevers zijn er heel wat jonge, vitale spelers op de markt. Niet langer is poëzie voorbehouden aan het gedrukte blad, ze leeft ook op allerlei kleine en grote podia. Het resultaat van die recente ontwikkelingen is een bijzonder divers, maar uitermate rijk en boeiend palet.

 

Opmerkelijk is vooral de drang van veel dichters, jongeren maar ook oudere routiniers, om midden in hun tijd te staan. Ze zijn zich sterk bewust van de uitdagingen waar wij ons met z’n allen in de 21ste eeuw voor gesteld zien, en willen hun eigen (poëtische) stem bewust laten meeklinken. De vluchtelingenproblematiek, migratievraagstukken en de economische crisis zijn opvallend aanwezige thema’s. Parallel aan deze maatschappelijke wending wordt er tegelijk intens gezocht naar nieuwe vormen van intimiteit en bescherming, naar nieuwe rituelen. De hedendaagse poëzie is extravert en tegelijkertijd zoekt ze naar een nieuwe huiselijkheid.
 

Een en ander heeft ook gevolgen op het vlak van stijl en taal. Zo valt op hoeveel dichters spelen met hun eigen autobiografie, ironisch maar tegelijk oprecht. Ze verwerken in hun gedichten vaak allerlei concrete data en gebeurtenissen, noemen hun eigen naam en die van bestaande collega's.

Even opmerkelijk is de manier waarop poëzie haar formele bedding verlaat: sommige gedichten zijn dialogen, in andere gevallen wil het vers nadrukkelijk een verhaal vertellen, en typisch is de manier waarop sommige bundels een roman in dichtvorm, een soort encyclopedie of een portrettengalerij willen zijn. Ook wordt er geëxperimenteerd met allerlei tekstgenres, nieuwe media en nieuwe vormen van typografie.
 

De Nederlandstalige poëzie heeft in 2016 meer gedaanten dan ooit. Ze is vertrouwd en tegelijk ook bevreemdend. En zo is het goed.  

Lees meer uit het juryrapport over de 5 genomineerden


FRANCINE HOUBEN VOORZITTER JURY

Stichting VSB Poëzieprijs heeft de architect Francine Houben aangesteld als juryvoorzitter van de VSB Poëzieprijs 2017. Houben zal leiding geven aan de vijfkoppige jury die voorts bestaat uit dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer, winnaar van de VSB Poëzieprijs 2016, dichter en componist Rozalie Hirs, docent Moderne Letterkunde en literatuurwetenschapper Dirk de Geest en literair vertaler, criticus en essayist Martin de Haan. De VSB Poëzieprijs zal aan het begin van de Poëzieweek 2017 voor de 23ste keer worden uitgereikt.

De VSB Poëzieprijs is sinds 1994 dé prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont de beste bundel van het jaar met een geldbedrag van 25.000 euro. Bundels die tussen 1 september 2015 en 31 augustus 2016 zijn verschenen of nog verschijnen, maken kans op de VSB Poëzieprijs 2017. In november nomineert de jury vijf van de ingezonden bundels.

Uitreiking en VSB Poëzieprijs op tournee
Op weg naar de uitreiking van de VSB Poëzieprijs aan het begin van de Poëzieweek 2017, presenteren de dichters hun genomineerde bundels tijdens de VSB Poëzieprijs op tournee die diverse Nederlandse en Vlaamse steden aan zal doen. De uitreiking van de VSB Poëzieprijs is een van de eerste hoogtepunten van de Poëzieweek 2017, die op donderdag 26 januari met Gedichtendag begint en loopt tot en met woensdag 1 februari. De week staat in het teken van het thema ‘Humor’, Jules Deelder schrijft het inmiddels traditionele Poëziegeschenk en een nieuwe Dichter des Vaderlands neemt het roer die week over van Anne Vegter. De jaarlijkse uitreiking van de VSB Poëzieprijs is een samenwerking van Stichting VSB Poëzieprijs, Poetry International

Lees hier de biografieën van alle juryleden.