SUBSIDIËNTEN

VSBFONDS EN DE VSB POEZIEPRIJS

Sinds de oprichting in 1990 zet VSBfonds zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds ziet een samenleving voor zich waaraan zo veel mogelijk mensen actief deelnemen. Waarin ze zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. Waarbij ze zich betrokken voelen en de kans krijgen zich te ontwikkelen. En waarin mensen elkaar willen ontmoeten en inspireren.

Wij ondersteunen projecten die hieraan bijdragen met geld, kennis en netwerken en zijn actief in de sectoren Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan studenten die kennis en ervaring willen opdoen in het buitenland. Met de VSB Poëzieprijs draagt VSBfonds bij aan de waardering voor taal en literatuur onder een breed publiek. Zo wordt het belang van kwalitatief hoogwaardige poëzie onderstreept.

We zijn verheugd dat de VSB Poëzieprijs is uitgegroeid tot de belangrijkste literaire prijs voor poëzie in Nederland en België. Sinds 2011 is de VSB Poëzieprijs gekoppeld aan Gedichtendag. Daartoe zijn de stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International (organisator van Gedichtendag) een samenwerking aangegaan. Door de krachten te bundelen geven we zo veel mogelijk mensen de kans kennis te maken met en te genieten van poëzie.

www.vsbfonds.nl