NIEUWS
NOMINATIES VSB POëZIEPRIJS 2018

De beste Nederlandstalige dichtbundels van het jaar zijn die van Joost Baars, Charlotte Van den Broeck, Marije Langelaar, Tonnus Oosterhoff en Mieke van Zonneveld. Zij maken daarmee kans op de VSB Poëzieprijs 2018. De shortlist voor de laatste editie van de VSB Poëzieprijs werd door juryvoorzitter Maaike Meijer bekend gemaakt in VPRO ’s Nooit meer slapen.

De VSB Poëzieprijs is sinds 1992 de belangrijkste prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont jaarlijks de beste bundel van het voorgaande jaar met een bedrag van 25.000 euro. De uitreiking van de VSB Poëzieprijs 2018 vindt op 25 januari plaats in Diligentia in Den Haag.

 

Nominaties VSB Poëzieprijs 2018

Joost Baars, voor zijn debuut Binnenplaats
Uitgeverij Van Oorschot, 2017
Charlotte Van den Broeck, voor de bundel Nachtroer
Uitgeverij De Arbeiderspers, 2017
Marije Langelaar, voor de bundel Vonkt
Uitgeverij De Arbeiderspers, 2017
Tonnus Oosterhoff, voor de bundel Ja Nee
Uitgeverij De Bezige Bij, 2017
Mieke van Zonneveld, voor haar debuut Leger
Uitgeverij De Bezige Bij, 2017

 

Juryverslag
In het juryverslag bij de nominaties toonde de jury zich verheugd over de kwaliteit van de inzendingen voor de 24e editie van de VSB Poëzieprijs: 'Poëzie hoeft zich niet te legitimeren door expliciet maatschappelijk geëngageerd te zijn. Maar het treft ons hoe vaak dichters toch expliciet engagement aangaan en dan woorden weten te vinden voor de verschrikkelijke dingen waar nauwelijks taal voor is. Poëzie kan de dood aan. Poëzie heeft de kracht om door de clichés heen te breken, de enige taal die vaak beschikbaar is bij rampen en geweld. (...) Als we konden leven als dichters zou de poëzie misschien niet nodig zijn. Maar niet iedereen is dichter. De bemiddeling van de poëzie is nodig om het kijken naar de dingen te verversen. Daartoe moet de poëzie altijd weer worden vernieuwd, opgeschud, ontdaan van zijn regels en routines om zijn functie van ‘nieuwe ogen inzetten’ te kunnen behouden. En dat is precies wat ook deze generatie dichters weer blijkt te doen.' 


INGEZONDEN BUNDELS

79 ingezonden bundels dingen mee naar de VSB Poëzieprijs 2018. De jury maakt op 6 november de vijf genomineerde bundels bekend in het VPRO-radioprogramma Nooit meer slapen.

De uiteindelijke winnaar voor dé prijs van de Nederlandse poëzie wordt bekend gemaakt op Gedichtendag op 25 januari tijdens een feestelijk programma in Diligentia in Den Haag. Voorafgaand dragen de vijf dichters tijdens een VSB Poëzieprijs voor uit hun genomineerde bundels op diverse podia in Nederland en Vlaanderen.


MAAIKE MEIJER VOORZITTER JURY VSB POEZIEPRIJS 2018

Neerlandica en literatuurwetenschapper Maaike Meijer is de nieuwe juryvoorzitter van de VSB Poëzieprijs 2018. De overige juryleden zijn dichter Hannah van Binsbergen, docent Nederlandse literatuur in Boedapest Anikó Daróczi, cultuurredacteur bij De Standaard Cathérine De Kock en literatuurwetenschapper en beleidsadviseur bij de KNAW Geertjan de Vugt.

De VSB Poëzieprijs 2018 wordt in januari uitgereikt.


De VSB Poëzieprijs is sinds 1994 dé prijs voor Nederlandstalige poëzie en bekroont de beste bundel van het jaar met een geldbedrag van 25.000 euro. Bundels die tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 zijn verschenen of nog verschijnen, maken kans op de VSB Poëzieprijs 2018. In november nomineert de jury 5 van de ingezonden bundels.

Uitreiking en VSB Poëzieprijs op tournee 
Op weg naar de uitreiking van de VSB Poëzieprijs aan het begin van de Poëzieweek 2018, presenteren de dichters hun genomineerde bundels tijdens de VSB Poëzieprijs op tournee die diverse Nederlandse en Vlaamse steden aan zal doen. De jaarlijkse uitreiking van de VSB Poëzieprijs is een samenwerking van Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International.

Meer informatie over de juryleden

Juryvoorzitter Maaike Meijer (1949) is neerlandica, literatuurwetenschapper en honorair hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht. Zij publiceert op het gebied van (veelal Nederlandstalige) poëzie, populaire cultuur en hedendaagse verbeeldingen van mannelijkheid. In 2011 verscheen haar biografie van de dichter M. Vasalis, die zeven drukken beleefde. In 2015 verscheen van haar (met Joost Kircz) Stoeten ritseldingen, een schrijversprentenboek over F. Harmsen van Beek en zij werkt nu aan een biografie over F. Harmsen van Beek die in 2018 bij De Bezige Bij zal verschijnen.

Hannah van Binsbergen (1993) is dichter. Ze debuteerde in 2016 met Kwaad gesternte, waarmee ze de VSB poëzieprijs 2017 won en de Herman de Coninckprijs voor beste debuut. Momenteel werkt Van Binsbergen aan een hoorspel voor de VPRO.

Anikó Daróczi (1967) is sinds 1996 docente Nederlandse literatuur in Boedapest. Ze doceert historische letterkunde, mystieke literatuur en Nederlandse poezie. Ze promoveerde op de muzikaliteit van het pCahteroza van Hadewijch (Leuven, 2005), en publiceert vooral over mystieke literatuur en oude letterkunde. Al twintig jaar is ze ook werkzaam als literair vertaler. Ze vertaalde – samen met Ellen Hennink – een aantal moderne dichters uit het Hongaars naar het Nederlands, onder andere een anthologie van gedichten van Zsuzsa Beney (Aan de randen van de tijd, 2010). In 2016 publiceerde ze de Hongaarse vertaling van Hadewijchs Liederen. Momenteel werkt ze aan de muzikale interpretatie van de deze vertalingen en schrijft een boek over het thema van zelfkennis in de oude Nederlandse literatuur.

Cathérine De Kock (1983) is cultuurredacteur bij de krant De Standaard. Ze studeerde Germaanse talen en journalistiek aan de Universiteit Gent. Ze schreef als freelance journalist voor Poëziekrant, was lid van de commissie poëzie & essay van het Vlaams Fonds voor de Letteren en zetelde tot vorig jaar in de jury van de Herman de Coninckprijs.

Geertjan de Vugt (1985) is literatuurwetenschapper en werkt als beleidsadviseur voor het Genootschap en de Akademie van Kunsten van de KNAW. In 2015 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit van Tilburg hij op het proefschrift The Polit-Dandy: On the Emergence of a Political Paradigm. Daarvoor studeerde hij Algemene Cultuurwetenschappen in Tilburg en Comparative Literature aan de universiteiten van Utrecht, Madison en Princeton. Hij is de vertaler van Daniel Heller-Roazens De vijand van iedereen: piraten en het volkenrecht en van Thomas Macho’s Het leven is onrechtvaardig. Op dit moment werkt hij aan een cultuurgeschiedenis van de vingerafdruk – De vingerafdruk: een essay over de kunst van het individualiseren – die in 2019 zal verschijnen bij uitgeverij Van Oorschot.


VSBFONDS STOPT MET VSB POëZIEPRIJS

De VSB Poëzieprijs 2018 die op 25 januari wordt uitgereikt is de laatste onder de naam VSB. VSBfonds past zijn donatiebeleid op een aantal punten aan. Een prijsuitreiking voor een poëziebundel past niet meer in de nieuwe koers. 

VSBfonds is Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International erkentelijk voor hun werk voor de prijs. Mede dankzij hun inspanningen heeft de prijs zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot de belangrijkste prijs voor een poëziebundel in het Nederlandse taalgebied.

Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International onderzoeken de mogelijkheden om tot een andere poëzieprijs te komen die recht doet aan de maatschappelijke waarde van poëzie.

VSB Poëzieprijs 2018

Op 25 januari wordt de VSB Poëzieprijs 2018 in Den Haag uitgereikt. In het najaar worden de genomineerden bekend gemaakt. 

Nieuwe aangepaste koers VSBfonds

De komende jaren richt VSBfonds zich nog meer dan nu op actief burgerschap. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Soms ontstaan er zelfs muren tussen groepen mensen in de samenleving. Dat leidt tot achterstand of achterstelling. Daarom richt VSBfonds zich op initiatieven en projecten van mensen en organisaties waar actieve burgers een rol spelen om de onderlinge verbindingen tussen (groepen) mensen tot stand te brengen of te herstellen. En die anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Actieve burgers kunnen een relevante bijdrage leveren aan het versterken van de maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in ons land. Deze aanpassing geldt voor de ondersteuning van sociale en culturele initiatieven. 

De VSB Poëzieprijs, een prijs voor een bundel van een individu, past niet meer in deze koers. VSBfonds blijft projecten op het gebied van poëzie ondersteunen, mits ze aansluiten bij het aangepaste beleid.